Ceny podle rozpočtů

- Ceny v katalogu staveb jsou předběžné.
- V přiložených rozpočtech zjistíte, co a jak je oceněno.
- U již realizovaných staveb jsou ceny stanoveny na konkrétní provedení.
- Konečná cena se kalkuluje na konkrétní stavbu, odsouhlasené provedení a osazení.
- Konečná cena se stanoví ve smlouvě o dílo.

                (Příslušný rozpočet na konkrétní stavbu je v PDF)
PDF Stavba Cena(bez DPH)
ARNO 1 1 485 100 Kč
  ARNO 1a 1 649 000 Kč
  ARNO 2 4 315 587 Kč
ARNO 3 4 315 587 Kč
ARNO 4 1 896 657 Kč
ARNO 5 1 458 216 Kč
ARNO 6 1 913 157 Kč
ARNO 7 2 810 000 Kč
ARNO 8 1 687 899 Kč
  ARNO 9 5 100 000 Kč
ARNO 10 2 703 161 Kč
ARNO 11 2 749 714 Kč
ARNO 12 723 694 Kč
ARNO 13 2 190 743 Kč
ARNO 14 2 498 873 Kč