Energetický audit


Energetický audit má za cíl zmapovat současný stav energetického hospodaření daného objektu (budovy, výrobního provozu), identifikovat potenciál energetických úspor, navrhnout možná opatření k jejich dosažení a zhodnotit ekonomickou návratnost těchto opatření. Povinnost zpracovat energetický audit ukládá zákon o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. a zákon v novelizovaném znění č. 177/2006 Sb. větším spotřebitelům energie. Náležitosti energetického auditu potom upravuje vyhláška č. 213/2001 Sb. a její novela č. 425/2004 Sb. Rozhodující pro povinnost zpracovat energetický audit budov či zařízení je celková roční spotřeba všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem organizace (IČO). Tato povinnost nastává:

  1. pro organizační složky státu, kraje, obce a jejich příspěvkové organizace od celkové roční spotřeby energie 1 500 GJ
  2. pro fyzické a ostatní právnické osoby od celkové roční spotřeby energie ve výši 35 000 GJ.

Spolupráce s Petr Chloupek (Oprávnění č. 0208 MPO ČR - Energetický auditor)


Více naleznete na stránkách: www.budovyprukaz.cz

Energetický audit