Definice provedení.


Stavba na klíč: Stavba v provedení podle rozpočtu stavby do takového stádia,
aby bylo možno stavbu zkolaudovat a užívat.

Polohrubá stavba: Dodávka jen sendvičové dřevostavby uzavřené venkovními výplněmi, fasádou a střechou včetně krytiny a klempířských prvků. Vnitřní stěny
a podlahy jsou ve stadiu pod povrchovou úpravu. Stavba vyžaduje součinnost se subdodavateli investora, kteří provádějí instalace. Sendvičové stěny lze zcela uzavřít
až po dokončení rozvodů instalací. V ceně dodávky nejsou vnitřní obklady a dlažby, nejsou zahrnuty instalace a vytápění.

Hrubá stavba: Realizační firma postaví opláštěný skelet budovy bez venkovních výplní a dokončených stěn, fasády, instalací a obkladů. Zateplení skeletu, obložení sádrokartónem ( fermacellem) není provedeno.