Průkaz energetické náročnosti budovy


Průkaz energetické náročnosti budovy definuje vyhláška č. 148/2007. Energetický průkaz vyhodnocuje hospodárnost výroby a distribuce energie s důrazem na zachování optimální účinnosti. Průkaz detailně popisuje tepelně-technické parametry budovy, technické zařízení budovy (TZB) a měrné ukazatele energetické náročnosti budovy. Podkladem pro energetický průkaz budovy bývá zpravidla energetický audit, pokud je zpracován.

Energetický průkaz budovy se povinně (od 1. 1. 2009) zpracovává pro všechny nové budovy a nebo budova, která je rekonstruována a jejíž celková podlahová plocha je větší než 1000 m2. To je každý větší bytový dům, škola nebo úřad. Rekonstrukcí se nemyslí drobné opravy.


Cena již od 1 950

Více naleznete na stránkách: www.budovyprukaz.cz

Průkaz energetické náročnosti budovy