Základní technické podmínky dodávky dřevostavby typu ARNO

Těmito podmínkami je vymezeno provedení jednotlivých částí vrchní stavby
nad základovou deskou nebo sklepem jako standard. Změny tohoto provedení je možno sjednat tak zvanou klientskou změnou. Změny provedení se promítnou do změny ceny.

1.) Obvodové stěny : Nosnou konstrukci tvoří dřevěný rám šířky 140 mm. Tyto rámy maximální šířky 2500 mm tvoří sloupkovou konstrukci o modulu po 625 mm. Rámy jsou zvenku opláštěny Fermacell deskou v tlouštce 12 mm. Jsou to v podstatě duté panely, které jsou z vnitřní strany k sobě sešroubovány třemi podstavcovými vruty s nerez povrchovou úpravou. Spodek panelu je přišroubován podstavcovými vruty k základovému rámu. Základový rám je sestaven z fošen tl. 45 mm, odizolován
proti vlhkosti od základové desky a k desce upevněn kotevními šrouby do betonu. Panelová stěna je na horním styku ztužena věncem z fošen tl 45 mm, které jsou
do panelů přibity hřebíky. Tímto způsobem se vytvoří obvodová stěna. Dutiny se vyplní minerální vlnou v tl. 140 mm. Hotové stěny se potáhnou zevnitř parozábranou, spáry
se utěsní a provede se podkladní rošt pro montáž vnitřního obkladu Feramcell deskami 12mm.Do takto smontovaných obvodových stěn se osadí venkovní stavební výplně. Fermacellové opláštění je připraveno pro impregnaci a povrchovou úpravu. Vnější líc stěn je proveden kontaktním fasádním systémem v tlouštce 80 mm s povrchovou úpravou stěrkovou omítkou v bílé barvě.

2.) Vnitřní stěny: Jsou provedeny obdobně jako obvody. u konstrukce je v šířce maximálně 120 mm, minimálně 100 mm, které jsou vyplněny tepelnou izolací.
Je oboustranně opláštěna bez roštu a parotěsné zábrany deskami Fermacell tl. 12 mm.

3.) Stropy a podlahy: Stropní konstrukce je složena ze stropních trámů výšky 200mm a tlouštky podle statického výpočtu. Z horní strany je stropní konstrukce pobita OSB deskami 16 mm, které jsou potaženy separační fólií. Okolo Feramcellem obložených stěn se osadí dilatační pásek ze styroduru a takto vzniklý prostor s instalovanými rozvody TZB se vyplní tepelnou izolací – polystyrén tl 50 mm, která se překryje vyztuženým betonovým potěrem v tl. 50 - 100mm. Neobytné podkroví nad kleštinami, nebo nad spodní pásnicí vazníků se opatří půdní lávkou a tepelná izolace se přikryje asfaltovou lepenkou A 440 H. Stropy jsou izolovány tepelně a akusticky minerální vlnou, ze spodní strany opatřeny parozábranou a sádrokartónem. Pokud je stavba jednopodlažní, strop je tvořen spodními pásnicemi vazníků. Na nich je zavěšen sádrokartónový podhled. Tlouštka tepelné izolace je 160 mm.

4.) Podlahy – povrch : Jsou provedeny standartně nalepením keramických dlaždic v ceně materiálu do 300,- Kč bez DPH.

5.) Konstrukce střechy: Při jednopodlažní stavbě je tvořen vazníky podle statického výpočtu dodavatele střešní konstrukce. Pokud má stavba podkroví, je zpravidla osazena vaznicovým krovem. Standartně se pobije bedněním a asfaltovým šindelem nebo pásem z modifikovaného bitumenu.. Šikmé stěny a strop podkroví jsou izolovány
pod sádrokartonovým obkladem v minimální tloušťce 160 mm. Viditelné části jsou hoblované a namořené lazurovacím lakem.

6.) Klempířské prvky: Do základního standardu patří podokapní půlkruhové žlaby
a kruhové svody s příslušenstvím z titanzinkového plechu.

7.) Schodiště: Dodává se jen do podkroví jako celodřevěná konstrukce se zábradlím. Na půdu výlez s padacími schody v ceně dodávky do 10000,-Kč bez DPH.

8.) Lodžie, balkóny: Podlaha lodžie je osazena na stropní bednění. Na hydroizolaci se provede spádový betonový potěr s nalepenou keramickou dlažbou. Podlahu balkónů tvoří dřevěné fošny 45 mm naskládané s mezerou 10 mm na přdsazené stropní trámy. Dřevěné zábradlí lodžií ze tří vodorovných fošen s madlem se osazuje na zabetonované ocelové sloupky Jackel. Zábradlí balkónů je jednoduché –dřevěné.

9.) Stavební výplně: Okna pětikomorový plast, sklo K 1,1. s kováním a parapety. Vchodové dveře – plast, cena do 15 000,-Kč bez DPH. Vnitřní dveře –Sapeli s obložkovou zárubní, plné dýha DB, model M10. Střešní okna – typ Velux.

10.) Elektroinstalace: Provedeno kabely CYKY, osazeny domovní rozvaděče. Svítidla a spotřebiče se nedodávají.

11.) ZTI: Rozvody se provádí se v plastu, standardní zařizovací předměty
podle dispozice vybraného typu domu jsou: Dvířka T 3622 plastová 150x300 mm, Umyvadlo keramické JIKA LYRA 1427.0 50 cm bílé, Klozet kombinační, JIKA LYRA 2423.6
s vodorovným odpadem, Sedátko klozetové, JIKA ZETA 9327.1 s poklopem z termoplastu, Sprchová vanička RAVAK RONDA 90 LA, Sprchový kout kruhový posuvný čtyřdílný RAVAK SKCP4 - 90 PEARL, Sifon vaničkový RAVAK PROFESSIONAL 90 chrom, Sifonová redukce RAVAK 40/50, Baterie umyvadlová páková směšovací stojánková RAF POLAR typ PL 26 chromová bez otvírání odpadu, Baterie sprchová páková nástěnná RAF POLAR PL 80, Sprchová tyč, hadice a sprška RAF VAR 002 k sprchové baterii, Kulový kohout rohový se zpětnou klapkou SAG 05953 - 15x20, Uzávěrka zápachová pračková podomítková HL400 DN40/50 nerez, Vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 DN 32, Připojovací hrdlo WC s chlopňovým těsněním VIEGA 110x250B, Uzávěrka zápachová umyvadlová SAG 04040 C chromová.

12.) Vytápění: Plynový kotel Protherm, rozvody CU, topná tělesa Radik. Ve standardu se nedodává krb s komínem.

13.) Obklady: V koupelně a WC, pás obkladaček k lince. Obklad v ceně materiálu
do 250,- Kč /m2 bez DPH bez listel.

14.) Závěr: Přípojky technických sítí a základy se kalkulují vždy zvlášť podle osazení domu a místních podmínek. Projekt spodní stavby a osazení domu není započítán.