Energetický štítek obálky budovy


Energetický štítek obálky budovy je grafickým vyjádřením stupně tepelné náročnosti obálky budovy a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Byl zaveden proto, že požadavky na kvalitu jednotlivých konstrukcí se liší a například okna splňující požadavek normy přesto propustí mnohem více tepla než stěna splňující požadavek normy. Pokud bychom postavili dům celý ze skla, které vyhovuje normě, bude výsledek neradostný. Proto tvůrci normy doplnili další požadavek, aby průměrná hodnota pro celou obálku budovy nepřesáhla určitou hodnotu, která se mění podle tvaru budovy - členitější budovy, které mají větší plochu konstrukcí ochlazovaných okolním prostředím, musejí mít kvalitnější konstrukce. Energetický štítek klasifikuje budovy podle ČSN 73 0540 do sedmi kategorií A – G od mimořádně úsporných (A) až po mimořádně nevyhovující (G).


Cena: Zdarma k průkazu energetické náročnosti budovy

Více naleznete na stránkách: www.budovyprukaz.cz

Energetický štítek obálky budovy