Zelená úsporám

Vyřizujeme kompletně dotace v programu Zelená úsporám

 • Zaměření a průzkum stavby
 • Osobní konzultace a předběžné propočty
 • Návrhy opatření
 • Zpracování projektové dokumentace, výpočtu úspor tepla, energetický audit,
 • Zprostředkování podání žádosti, dokladování realizace a ostatní servis
 • Kompletace a autorizace projektů, výpočtů a krycích listů- žádostí
 • Spolupráce při výběru dodavatele
 • Stavební dozor
 • Zadejte si zpracování projektu včas! Po realizaci lze z dotace hradit částečně i projekt.  Více o dotacích najdete zde:

  www.zelenausporam-dotace.cz

  ZELENÁ ÚSPORÁM